Zbawienie i nowonarodzenie

ZBAWIENIE

 

Zbawienie i nowonarodzenie to w kościele synonimy,

oznaczające to samo dla wiekszości chrześcijan, czyżby?

Zbawienie otrzymujemy wierząc w zmartwychwstałego Jezusa

na znak czego chrzcimy się i przechodzimy przez nasze Morze Czerwone.

Nowonarodzenie - a dokładnie z oryginału - Z GÓRY narodzenie

to zrodzenie z Boga - otrzymanie obywatelstwa Królestwa Bożego i przejście przez Jordan do Ziemii Obiecanej

 

 

Do kogo są skierowane słowa:
Szukajcie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego...
do zbawionych, czy niezbawionych ?
Do zbawionych. No właśnie.
To dlaczego uważasz, że ktoś zbawiony jest automatycznie nowonarodzony
skoro Jezus mówi do zbawionego, by szukał Królestwa Bożego = Nowonarodzenia

jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha,

nie może wejść do Królestwa Bożego  - Jan3:5

 

Zbawienie to początek.
Nowonarodzenie to WEJŚCIE do Królestwa Bożego
Tatuś daje nam zbawienie, ale wejście do Królestwa = do Ziemii Obiecanej
to posłuszeństwo - czyli zaufanie w każdą Bożą obietnicę.
Tatuś daje nam nie tylko łaskę, ale i wiarę, byśmy w ten sposób otrzymali zbawienie.
Wszystko jest gratisowym, bezinteresownym DAREM, aby nikt z was się nie chlubił

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar

Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił  - Ef2:8-9

I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas,

którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego  - Ef1:19

 

Jeśli ktoś głosi ci zbawienie i że masz je z łaski, za darmo,
że nie możesz sobie na nie niczym zasłużyć i zapracować, przyprowadza cię do Jezusa, Hallelujah
A potem sadza cię w ławeczce i zaczyna cię nauczać,
że teraz się musisz starać, teraz się musisz pilnować, teraz się musisz strzec,...
czyli musisz się dobrze zachowywać i spełniać w miarę dobre uczynki,
to suma sumarum głosi ci zbawienie z uczynków.
Ale zbawienie to Boży dar i twoje uczynki (przed, w trakcie, po) nie mają na zbawienie ŻADNEGO wpływu

Zbawienie to prezent za darmo - skała - fundament.

Tata daje wam to za darmo, więc nie może wam tego wziąć.
Rozumiecie, Bóg poniewiera się w niebie, a ten "co daje i odbiera" gdzie indziej.
I gdy już masz ten darmowy DAR, który otrzymałeś za darmochę, to zbawienie, czyli skałę,
to zaczynasz na tej SKALE budować i jeżeli będziesz budował z sianka, słomy i belek z drzewka dobra i zła
to nie dostaniesz nagrody, ale skończysz w ogniu, ALE będziesz zbawiony, bo fundament jest nieutracalny!

Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze

jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie,

lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień - 1Kor3:14-15

A jeśli będziesz bystry i będziesz budował ze złota=Jego Sprawiedliwości,
ze srebra = Odkupiony od prawa i z drogich kamieni = owoców Ducha Świętego
to wtedy otrzymasz tą nagrodę, którą jest WEJŚCIE do Królestwa Bożego,
czyli nowonarodzenie, czyli przepustka do pochwycenia do Nowego Jeruzalem.

jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego

jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha,

nie może wejść do Królestwa Bożego  - Jan3:3,5

Ludzie piętnujący objawienie łaski, zostali nabici w butelkę
i to na najstarszy numer świata, ten numer ma już blisko 6000 lat.
Czy Bóg jest aby na pewno taki dobry? by dać ci w WIECZNE posiadanie ŻYCIE WIECZNE?
Życie wieczne, nie jest wietrzne!
Byle pierdnięcie Lucka nie wydmucha nam go z rąk.
Ludzie, nie dajcie się wystrychnąć na dudka.
Nie dajecie się tak tanio kupić.
Wasz Boży akt własności jest podpisany drogocenną krwią Chrystusa!
Należycie do Ojca! NA WIEKI !
Sam diabeł, wsadził zbawienie i nowonarodzenie do jednego wora.
Postawił między nimi znak równości, zrobił z obu tych pojęć synonimy i stąd mamy zamieszanie,
podziały, schizofrenie w głoszeniu Słowa Bożego i strach przed objawieniem łaski
i nazywanie jej Hiper Super Extra Mega Turbo Bistro Fast-Food Tanią.... Łaską.
To jedno z największych nieporozumień, które powoduje w kościele rozwolnienie, niestrawność
i odbija się czkawką przeróżnych doktryn o utracalności zbawienia.
Ludzie! Będziecie musieli w końcu kiedyś zarżnąć to wielkie święte tłuste krówsko! Może dziś?

Zbawienie i nowonarodzenie to nie to samo!

Niezaprzeczalnie, można zostać zbawiony i nowonarodzony w tym samym momencie,
ale to nie oznacza, że to jest to samo, to dwie różne rzeczy.
Gdy jakieś polskie małżeństwo spodziewa się dziecka
idzie do polskiego szpitala i dochodzi do rozwiązania,
to w jednym momencie rodzi się niemowlę i zostaje Polakiem,
ale to nie znaczy, że to jest to samo, prawda?
Narodzenie i obywatelstwo to nie to samo,
zbawienie i nowonarodzenie to również nie to samo!
zbawienie to bezinteresowny dar łaski = życie wieczne
nowonarodzenie to nagroda, którą jest = Królestwo Boże

 

DAR (δωρον - dōron)

Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa,

poświadczona przez Prawo i Proroków

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa

dla wszystkich, którzy wierzą

a dostępują usprawiedliwienia DARMO z Jego łaski,

przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie  - Rzym3:21,22,24

 

Łaską jesteście zbawieni przez wiarę

A to pochodzi nie od was, lecz jest DAREM Boga

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił  - Ef2:8-9

 

NAGRODA / ZAPŁATA  (μισθος - misthos)

Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie,

nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza  - Łuk6:35

 

Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie

i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy  - 1Kor3:8

 

I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi

i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym

i tym, którzy się boją imienia twego  - Obj11:18

 

Radujcie i weselcie się albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie  - Mat5:12

 

Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano

inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie  - Mat6:1

 

Pokrętna teologia pomieszała te dwa pojęcia co spowodowało zamieszane i błędne doktryny,
Najpierw, by zasłużyć na zbawienie, po drugie, że można je utracić.
Bo gdy mieszasz zbawienie i nowonarodzeniem, gdy mieszasz dar z nagrodą,
to żyjesz w nieustannej schizofrenii.
Bo chcesz zasłużyć sobie na zbawienie, a możesz zasłużyć tylko na Królestwo Boże.
I nie chcesz utracić zbawienia, ale możesz utracić nagrodę - pochwycenie
i skończyć w ciemności zewnętrznej.
Jak więc widzicie zbawienie i nowonarodzenie to 2 różne rzeczy
jedno jest darem, drugie nagrodą!
Zbawienie to objawienie świętości Boga.
Zbawienie to objawienie tego, jak bardzo nie dorastamy do Bożych standardów.

 

Jezus rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!

A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy.

Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.  

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.

Lecz Jezus rzekł do Szymona:NIE BÓJ SIĘ, odtąd ludzi będziesz łowił.   - Łuk5:4-10

 

Zbawienie to objawienie tego, jak bardzo NIE DORASTAMY do Jego standardów.
Problem w tym, że 99% chrześcijan pozostaje na tym poziomie do końca swojego życia,
oddzielając się od Pana i uważając się ciągle za grzesznych, ale Jezus mówi, NIE BÓJ SIĘ!
Jeżeli się boisz, to żyjesz w oddzieleniu od Boga, separujesz się od świętości, jaka jest twoim udziałem.
Dopóki nie przestaniesz się bać, dopóki nie przestaniesz patrzeć na siebie w oddzieleniu,
dopóki nie będziesz się widział świętym - jak Ojciec cię widzi,
to nigdy nie dorośniesz do świętości i nie zaczniesz nią żyć.
Ty masz patrzeć na siebie oczami Boga, bezinteresowną miłością,
niezależnie od tego jak bardzo nabroiłeś, upadłeś,
choćbyś wczoraj zaparł się Jezusa i trzykrotnie przysięgał, że go nie znasz,
musisz patrzeć na siebie tak, jak Jezus na ciebie patrzy, bez potępienia.
i biec prosto do Niego, jak Piotr kilka dni po zmartwychwstaniu.
Tym jest nowonarodzenie.
Nowonarodzenie to objawienie jego miłości, objawienie bezinteresownej miłości Agape.
Nowonarodzenie to objawienie tego, jak bardzo DORASTAMY do jego standardów.

 

Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby.

Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą.

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu.

Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.

A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie.

On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan!

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę

był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze   - Jan21:3-7

 

Nowonarodzenie to objawienie jego Agape.
Objawienie tego, jak bardzo dorastasz do jego standardów,
bo jesteś JEDNO Z NIM.
Nic cię nie oddziela od miłości Ojca, nic! (Rzym8:38-39)
Gdy zrozumiesz że nic cię nie oddziela.
Gdy zrozumiesz, że żaden grzech nie stanowi problemu, bo został zgładzony,
gdy zrozumiesz, że grzech wogóle nie jest problemem,
wtedy dopiero przestaniesz grzeszyć i nawet nie będziesz wiedział kiedy,
bo cała twoja uwaga nie będzie już skupiona na grzechu, ale na Agape.
To dlatego Paweł pisał:

 

Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym:

Będziesz Agape bliźniego swego, jak siebie samego  - Gal5:14

Agape nie wyrządza zła bliźniemu.

Przeto Agape jest doskonałym wypełnieniem Prawa

Rzym13:10

 

Nowonarodzenie to objawienie miłości Ojca do Ciebie, bezinteresownej miłości
nie zależnej od czegokolwiek co zrobisz, albo czego nie zrobisz.
Dopiero gdy TY pokochasz się TAK, jak kocha cię Ojciec, możesz kochać każdą inną osobę,
nawet największego wroga i DOPIERO WTEDY wypełniasz, już nieświadomie CAŁE PRAWO,
czyli NIE GRZESZYSZ!!!

 

zbawienie nowonarodzenie

 

 

 

Tags: nowonarodzenie,, zbawienie

JEZUS  BEZ  RELIGII
    •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.