• Start
  • Nauczania
  • inne
  • Żniwa zaczynają się "DZIŚ"

Żniwa zaczynają się "DZIŚ"

 

 

 Mleko jest dla niemowlakow

Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia,
ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas
powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś,
kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych,
i MLEKA wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije MLEKO,
nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem.
Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie
mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła - Hbr5:11-14

 

Hebrajczycy, którzy dawno powinni być nauczycielami, nadal uważali, że prawo jest dla nich.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia - 2Tym2:7

Ale prawo odbiera wiarę, moc, miłość i trzeźwe myślenie, dlatego adresaci byli ociężali w słuchaniu
i autor listu do Hebrajczyków im pisze, że nie stałego pokarmu im trzeba, lecz mleka,
ponieważ nie potrafili zrozumieć nauki o sprawiedliwości.

Wiele się nie zmieniło przez te 2000 lat, kościoły są nadal pełne kilku, kilkunasto
i kilkudziesięcio - letnich niemowlaków, wyrośniętych bachorów,
łarzących w tych zasranych pieluchach do tych księży, pastorów, by ci ich przebrali, obmyli
i posypali ich puderkiem przebaczenia, bo wciąż nie rozróżniają dobra i zła.

Bo wciąż żyją w systemie drzewa dobra i zła, w systemie Prawa grzechu i śmierci
i gdy ładnie posprzątają swoje zabawki, to stoją dumnie przed Tatusiem,
ale jak tylko mają kolejne rozwolnienie, to chowają główkę pod kocyk
i siedzą tam tak długo, aż poczują się odrobinę lepiej, nazywając to"pokutą".
Te stare chrześcijańskie wygi, ubzdryngolone starym winem prawa, są mniej dojrzali
niż budzący się na potęgę Synowie Boży, wchodzący w ostatnich minutach pracy do winnicy,
wydający całego denara na mleko, by z radością i zapałem wypiić je jednym haustem do dna.

Czym jest to mleko?

Mleko to nauczanie o Sprawiedliwości - nie Starego, ale Sprawiedliwości Nowego Przymierza,
nauczanie o Królestwie Bożym, gdzie panuje Jego Sprawiedliwość
Sprawiedliwość nie z Synaju, ale Sprawiedliwość Królestwa Bożego.
Do Królestwa Bożego niestety nie ma wstępu NIKT, kto nadal jest odziany w Starą Sprawiedliwość.

Nikt kto nie rozróżnia dobra i zła, nie chodzi w Jego Sprawiedliwości.
Nikt kto nadal chodzi w potępieniu, nie jest odziany w Jego Sprawiedliwość, ale w Starą
i dlatego potrzebuje mleka, czyli nauki o tym, jak się odziać w tą właściwą
i jak nigdy, przenigdy nie pozwolić nikomu się z niej już rozebrać,
nawet w dzień największego swojego upadku. Tym jest właśnie mleko.
Mleko to nauka zawarta w Prawie, czyli w Piśmie, uwalniająca nas od tego Prawa = Pisma.
Bo Pismo czyli Prawo ma za zadanie nas TYLKO doprowadzić do Chrystusa, czyli do relacji z Duchem Świętym.


Pismo (Prawo) poddało wszystko pod władzę grzechu,
aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą
Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa (Pisma)
i trzymani w zamknięciu, aż do objawienia się wiary.
Tym sposobem Prawo (Pismo) stało się dla nas wychowawcą, (pojącym was mlekiem)
który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie
Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy ( Prawu, Pismu )
Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie
( i uczestnikami stołu Pańskiego, STAŁEGO POKARMU, czyli relacji z Duchem świętym )
Gal 3:22-26


Chrześcijanie są jak wieczne niemowlęta pijące po 40 lat i dłużej mleczne koktajle na pustyni
szukając, ślęcząc, studiując Pisma, czyli Prawo, myślą że znajdą tam w końcu życie.
Mimo, że nie można znaleźć życia w MARTWEJ literze, oni niezmordowanie wciąż chcą go tam szukać,
a do Chrystusa - do relacji z Duchem Świętym - do stałego pokarmu - przyjść nie chcą.


Badacie Pisma (Prawo i Proroków), bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny,
a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie
(do relacji z Duchem Prawdy dającym życie, do wieczerzania ze mną stałego pokarmu )
przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
Jan5:39-40

Ludzie, czytając te Pisma = studiując to Prawo = pijąc to mleko macie być jak Emmanuel
karmić się tym, owszem, ale by wyłuskać z nich łaskę i prawdę,
macie żywić się tym, ale tylko DO CZASU, by nauczyć się odrzucać złe, a wybierać dobre.


Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel.
Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.
Izajasz 7:14-15

Chrześcijanie się nim delektują, a to zsiadłe mleko.
Nasz Emmanuel gdy już się nim nakarmił, to się od niego uwolnił,
oczywiście cytował im te Pisma, ale nigdy nie nazywał ich swoimi,
ale mówił: "w ICH Prawie..." " w WASZYM Prawie jest napisane..." - Jan8:17, Jan10:34, Jan15:25...
uwalniał ludzi od mleka, do stałego pokarmu, do relacji z żywym Słowem Bożym wychodzącym z ust Abby.
Jego pokarmem, którego oni nie znali, była relacja i pełnienie woli Ojca
i do tego samego zachęca nas, by porzycić mleko, a wejść w końcu w relacje z Tatusiem.

Prawo, Pismo, niechybnie zawsze doprowadza ludzi do oddalenia ich od kontaktu z Bogiem.
Martwa litera zawsze powoduje śmierć relacji z Duchem Prawdy przychodzącym od Ojca.
Przeklęty - czyli nieszczęśliwy - KAŻDY, kto polega na człowieku, a nie na Bogu.
Gdy ludzie bardziej polegają i ufają wersetom napisanym przez innych ludzi,
to nie polegają i nie ufają Duchowi Prawdy, który chce, a nie może, wprowadzać ich DO CAŁEJ PRAWDY.

Chrześcijanie wpadają w tą samą pułapkę co Ewa z pierwszych rozdziałów Żydowskiej baśni, i lezą do Prawa,
bo pozornie ma dobre owoce, ładnie wygląda, dobrze smakuje, ma pozór mądrości.

A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia

i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości,

zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy.

Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz3:6-7

Chrześcijanie jak Adam z Ewką widzą w nim życie, ale Bóg widzi w tym śmierć!

Konsumując je, rozbierasz się z Jego Sprawiedliwości, odcinasz się od Agape

i przykrywasz swoją sromotę listkami samosprawiedliwości, pozbawiając się życia.

Poruszanie się między dobrem a złem to zawsze śmierć.

Jezus wybawił nas od tego przynosząc życie, tym którzy w wierzą

Pismo ( Prawo i Prorocy ) poddało wszystko pod władzę grzechu, 
aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą
Gal 3:22

i nigdy więcej nie podlegamy Prawu, czyli Pismu, które poddało nas pod władzę grzechu
a że za grzech jest śmierć - to również śmierci.
Prawo (Pismo) grzechu i śmierci zawsze zadaje śmiertelny cios naszej żywej relacji z Duchem Świętym.

Czym zatem jest to mleko?

Mleko to pouczenie o pierwszych prawdach bożych.

Niemowlę w Chrystusie ma tak być karmione tym mlekiem,

by się dowiedziało, że tylko z wiary jest usprawiedliwienie.

Pismo, Prawo jest  wychowawcą, który jest TYLKO naszym przewodnikiem do Chrystusa, czyli relacji z Duchem Świętym

 

Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu

aż do objawienia się wiary. Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą,

który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.

Gdy jednak wiara (Chrystus) nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy (prawu).

Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,

przyoblekliście się w Chrystusa - Gal3:23-27

 

Prawo, Pismo poddało cię pod władzę grzechu.
Prawo, Pismo poddało cię w niewolę ludzi, którzy je napisali.
A pisząc je, ani nie słyszeli prawdziwego Boga, ani nie widzieli Jego prawdziwego oblicza.


Ojciec, KTÓRY MNIE POSŁAŁ, On dał o Mnie świadectwo.
NIGDY NIE SŁYSZELIŚCIE ANI JEGO GŁOSU
ANI NIE WIDZIELIŚCIE JEGO OBLICZA
nie macie także słowa Jego, trwającego w was,
bo wyście nie uwierzyli w TEGO, którego On posłał. - Jan5:37-38

 

Jeżeli nawet wszyscy prorocy i sprawiedliwi coś widzieli i byli przekonani, że słyszą lub widzą Boga, 
to nie był to ten Bóg, nie był to Nasz Bóg, nie był to Ojciec Jezusa i nasz.
Nie ma ich co winić za to, że wprowadzili nas w błąd, zrobili to nieświadomie.
Wszyscy prorocy - czyli autorzy Pism, chcieli Go usłyszeć, ale Go NIE USŁYSZELI
Mojżesz, twórca Prawa i inni sprawiedliwi chcieli Go ujrzeć, ale Go NIE UJRZELI


Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych
pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a NIE UJRZELI
i usłyszeć to, co wy słyszycie, a NIE USŁYSZELI - Mat13:17


Dopiero Jezus objawił nam prawdziwego Boga Ojca
Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie?
Kto mnie widział, widział Ojca - Jan14:9

Mleko jest po to, byś uświadomił sobie, że Prawo, Pismo poddaje cię w niewolę grzechu

a Jezus Chrystus wykupił cię spod tej niewoli, przybijając to do krzyża RAZ NA ZAWSZE

i nie musisz już więcej polegać na wychowawcy, bo masz Jezusa i wolisz żywą relację z NIM.

I gdy niemowlę przyjmie to, wtedy jest gotowe, by odstawić mleko, bo wierzy i wzrasta.

Niestety w kościele zwiastowana jest "ewangelia", która karze ludziom wypełniać Prawo Mojżesza.

To fałszywa ewangelia, to fałszywe mleko, które nie daje wzrostu.

Dlatego Piotr napisał:

jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka,

abyście dzięki niemu wzrastali  - 1Ptr2:1-2

 

Chrześcijanie piją zfalszowane mleko i nie rosną, nie stają się dziećmi, młodzieńcami, Synami...

pozostają na zawsze niedorozwiniętymi chrześciajanami, a te pełne pieluchy

przyrastają im do grzbietów, stając się częścią ich chrześcijańskiej tożsamości.

Mleko jest dla niemowląt, które chociaż są panami wszystkiego,

nie chodzą jeszcze w Jego Sprawiedliwości

chodzą we własnej, a chodząc w samosprawiedliwości - uważają że grzeszą,

a jeśli grzeszą, to uważają, że niczym się nie różnią od niewolników grzechu w świecie.

 

Tyle czasu, ile dziedzic jest niemowlęciem, niczym się nie różni od niewolnika,

chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod dozorcami i rządcami (W NIEWOLI PRAWA, PISMA)

aż do czasu ustalonego przez swego ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy niemowlętami,

pozostawaliśmy zniewoleni pod zasadami tego świata (prawo grzechu i śmierci)

gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg wysłał swojego Syna,

który narodził się z kobiety, narodził się pod Prawem ( WYPEŁNIAJĄC PISMA)

aby wykupił tych, którzy byli pod Prawem, abyśmy dostąpili usynowienia

A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc

Ducha swojego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! ( BYŚ WIECZERZAŁ STAŁY POKARM RELACJI )

Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem,

a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. - Gal4:1-7(oryginał)

 

Jezus jest drogą, drogą do relacji z Ojcem
Jezus nie powiedział muszę odejść, ale gdy odejdę zostawię wam
zapisane kartki przez innych i one wprowadzą was do całej prawdy. Nie!!!
Jezus umarł i zmartwychwstał TYLKO w jednym celu,
więc nie czyńcie Jego odejścia nieużytecznym

 

POŻYTECZNE jest dla was moje odejście

Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
DOPROWADZI WAS DO CAŁEJ PRAWDY.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,
i oznajmi wam rzeczy PRZYSZŁE
Jan16:8,13

 

 

 

 # Seb

 

 

Tags: mleko

JEZUS  BEZ  RELIGII
    •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.