Strach przed łaską

STRACH

 

Ludzie się boją słuchać o łasce, głosić radykalnie łaskę,

boją się, że gdy usiądą do łaski, by ją jeść i pić, to wstaną, by grzeszyć.

I wyciągają jakieś powierzchowne wnioski, że ci co ją głoszą

twierdzą że nie ma już żadnych konsekwencji grzechu

więc pewnie grzeszą na potęgę i uczą tego innych. Nie!!!

To Bóg, nie my, załatwił raz na zawsze problem grzechu i nie wspomina go już więcej.

Ciebie również uwolnił całkowicie od konsekwencji grzechu, ale boisz się w to uwierzyć,

przekonany, że brak konsekwencji, popchnie cię do pobijania rekordów Guinessa w grzeszeniu,

tymczasem skutki są wręcz odwrotne.

 

Łaska jest skandaliczna, ale to nie my ją sobie wymyśliliśmy,

ona STAŁA SIĘ przez Jezusa Chrystusa - Jan1:17

Ludzie tak są nią onieśmieleni, że zdefiniowali to jako "obóz łaski"

lub "hiper turbo extra mega niewiadomo co" i zaczynają atakować,

że namawiamy do zła, że namawiamy do grzechu, żeby łaska była obfitsza.

Nic nowego, za Pawłem również szwendało się mnóstwo cierni, wbijając mu te same szpileczki:

I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy:

Czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe  - Rzym3:8

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy!

Jakże my, którzyumarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy?  - Rzym6:1-2

Nie dorośniesz do wersetu Jezusa, skierowanego do ciebie:

Idź, a od tej chwili już nie grzesz  - Jan8:11

NIE ZACZNIESZ TAK ŻYĆ, GRZECH NIE ZACZNIE CAŁKOWICIE OD CIEBIE ODPADAĆ,

DOPÓKI TWOJĄ JEDYNĄ MOTYWACJĄ, JEDYNYM FILAREM

NIE STANIE SIĘ WIARA W TO, JAK BARDZO BEZINTERESOWNIE

KOCHA CIĘ I PATRZY NA CIEBIE BÓG !

 

Schizofrenia jest uleczalna, spróbujmy ją dziś wyleczyć.

 

Diabeł podpuszcza chrześcijan, że ich motywacją ma być świadomość tego ile jeszcze mają do zrobienia,

i skupienie całej ich uwagi na grzechu i na wyeliminowaniu go ze swojego życia.

Tymczasem jakiś czas temu Ojciec skupił całą uwagę Jezusa na grzechu,

a On RAZ NA ZAWSZE załatwił sprawę.

 

Pytanie zasadnicze brzmi, czy w to wierzysz?

 

-No przecież wierzę...

-oczywiście, że wierzę...

-tak, tak, wierzę w Jezusa..

 

-Ale czy wierzysz w to, co zrobił?

Bo On na prawdę przyszedł tylko po to, by zostać przybity do krzyża!

Wolą Ojca było, by tego który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynić - 2Kor5:19

To był jedyny powód TATY dla którego posłał Jezusa na ziemie i ten posłusznie wykonał tę wolę.

Tak czy nie?

-Tak, tak, oczywiście

 

-Celem Jezusa było stać się grzechem i by ten grzech został przybity do krzyża.

Po to przyszedł, czy w to wierzysz?

-tak, wierzę w Jezusa.

 

-Nie!!! Czy wierzysz, że on stał się twoim grzechem???

-No, tak...

 

-Czy wierzysz, że ten grzech, został przybity do krzyża?

-No... wierze, chyba...

 

-Czy wierzysz, że ten grzech, twój grzech, został przybity do krzyża i umarł???

-No...yyy...

 

-Twój grzech umarł 2000 lat temu na krzyżu

i 3 dni później wcale nie zmartwychwstał !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Twój grzech nie zmartwychwstał, to Jezus

został wzbudzony z martwych dla twojego usprawiedliwienia - Rzym 4:25

 

-Jezus stając się twoim grzechem, przybił do krzyża cały twój grzech, przeszły, dzisiejszy,

oraz każdy który popełniłbyś do końca swoich dni, bo przybił też prawo,

które ten grzech naliczało, wierzysz w to?

-No tak, ale...

-Jeśli dalej gadasz o grzechu, to nie wierzysz!

Nie wierzysz, że Jezus przybił grzech i nie wierzysz, że przybił prawo.

Nie wierzysz! Więc przestań się oszukiwać, że wierzysz!

 

Duch Święty gdy przyjdzie przekona cię, byś w końcu uwierzył

I gdy dziś głos Jego usłyszysz nie zatwardzaj serca

Jezus Chrystus to twój zbawiciel, zbawił cię od grzechu

i odkupiciel, odkupił cię od prawa, i uzdrowiciel - bo choroba

to konsekwencja prawa i grzechu prowadząca do śmierci,

a Jezus za jednym zamachem, przybił wszystko co przynosiło śmierć, do krzyża.

 

Chrystus to wasze zbawienie! Halo!

Ludzie! Chrystus to nie nazwisko Jezusa, Chrystus to Namaszczenie

A Namaszczenie = oliwa może wypełnić tylko świętą lampę

Ty jesteś tą lampą i światłością, bo płonie w tobie sam Bóg.

Dociera to do was??

 

Bóg = Chrystus = Namaszczenie może zamieszkać tylko w czymś świętym

i gdy już w tym zamieszka, to mieszkanie nie może już nigdy więcej przestać być święte,

bo gdy On tam zamieszka, to już nigdy tego nie opuści i nigdy tego nie zostawi.

 

Kiedy wchodzi do domu? W dniu chrztu.

Bo chrzest jest NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW - Dz.Ap.2:38

Jezus - Doskonały Baranek jedną ofiarą oczyścił cię RAZ NA ZAWSZE - Hbr10:10

byś już nie żył dla siebie, ale dla BOGA.

 

Na mocy tej woli jesteśmy UŚWIĘCENI

przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa RAZ NA ZAWSZE - Hbr10:10

Jedną ofiarą udoskonalił NA WIEKI tych, którzy są uświęceni. - Hbr10:14

On złożył RAZ NA ZAWSZE jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej  - Hbr10:12

A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już nie wspomni więcej - Hbr10:17

Jeżeli Bóg nie wspomina już nigdy twoich grzechów, a ty nie chcesz iść w jego ślady

to znaczy, że nie wierzysz w to co zrobił i mówisz NIE na Jego Nowe Przymierze.

Czy Ojciec po to poslał Jezusa gliniany kubku, byś się z nim spierał, czy żebyś to przyjął?

 

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,  i aby przez Niego

znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi (was), i to, co w niebiosach,

wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia

i wasze złe czyny teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by

stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych  - Kol1:22

Jeśli nie zaczniesz patrzeć na siebie tak, jak patrzy Tata, nie staniesz się taki, jak ON cię już widzi

a widzi cię czystego, świętego, nieskalanego i nienagannego.

I póki ty się takim nie zobaczysz, to nie dorośniesz do tej pełni.

Jezus odpuścił ci WSZYSTKIE grzechy i oberżnął na krzyżu twoje stare grzeszne ciało

kiedy zamierzasz w końcu w to uwierzyć?

 

w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie,

polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,

jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem

zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił

I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym,

wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy  - Kol2:11-13

Wiecie, dlaczego chrześcijanie się boją łaski, bo wolą dalej żyć na pół gwizdka i się samemu starać.

Wielu z nich uważa, że chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa, który umarł na krzyżu,

a ja wam powiem, że chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa, który umarł po wyjściu z Jordanu!!!

Jezus umarł w dniu swojego chrztu!

Wyszedł z Jordanu i umarł dla siebie, nie było już nic ważne, jego sprawy, jego życie, jego wola...

Przyszedłem wypełnić WOLE OJCA...

...nie moja, ale TWOJA WOLA niech się stanie...

Jezus wyszedł z Jordanu i usłyszał "Tyś jest Syn mój umiłowany", po czym umarł dla siebie,

to się nazywa Synostwo, umierasz dla tego, który cię zradza na nowo

Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże,

taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga  - 1Jana3:9

 

Jezus umarł dla siebie i stał się odzieniem dla Ojca,

który w niego wstąpił, zamieszkał, po czym pojednał ze sobą mieszkańców ziemi !!!

To nie Jezus pojednał świat ze sobą, ale

Bóg w Chrystusie

świat z sobą pojednał

nie zaliczając im ich upadków - 2Kor5:19

 

I to samo tyczy się ciebie, ten świat to gnój i nie ma ci nic do zaoferowania,

jeżeli chcesz zostać Jego uczniem, a definicja ucznia jest banalnie prosta:

każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma,

nie może być uczniem moim  - Łuk14:33

i jeśli podejmujesz tą decyzję i zanurzasz się w chrzest, umierasz DLA SIEBIE,

a wynurzając się ZMARTWYCHWSTAJESZ wraz z Jezusem do nowego życia

Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa,

w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?

Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć,

abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca,

tak i my nowe życie prowadzili.

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również

w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek

został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione,

byśmy już nadal nie służyli grzechowi

kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu  - Rzym6:3-7

 

Umarłeś podczas chrztu, czy dociera to do ciebie? Umarłeś dla grzechu!

Umarłeś, by żyć już nie dla siebie, ale dla Boga, by wypełnić jego wolę - czyli wypełniać Jego uczynki,

bo wybrał cię do tego przed założeniem świata

 

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,

abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa

według upodobania woli swojej  - Ef1:4-5

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie

do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili - Ef2:10

 

Zbawienie to nie wydeklamowanie formułki, to uwierzenie w swoim sercu,

że Ojciec chce byś umarł, by umarło to kim byłeś do tej pory,

bo Ojciec chce cię zmartwychwzbudzić jak Jezusa do Nowego życia

ty chrzcząc się w Chrystusa, zanurzasz się w Jego śmierć, umierasz dla siebie

stajesz się pustym skafandrem, kombinezonem, stajesz się odzieniem, w które przyodziewa się Ojciec.

 

Słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest, ale od słowa Chrystus - Namaszczenie

ty zanurzając się ZUPEŁNIE wyzuwasz się ze swojego grzesznego ciała

w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie,

polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego  - Kol2:11

Ojciec dryluje cię jak oliwkę wyrzuca grzeszną pestkę

i od tego momentu wypełnia cię na wieczność Chrystus - Namaszczenie

Od tego momentu jesteś święty, tak jak sam Jezus jest święty !

jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie  - 1Jana4:17

 

 

 

  # Seb

Tags: fundament, łaska,

JEZUS  BEZ  RELIGII
    •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.