Ziemia Obietnic

OBIETNIC

 

Bóg cię kocha. kropka.

Tu powinien się skończyć ten artykuł.

Ale w związku z tym, że nie do końca wierzymy, że nas kocha,

albo nie wiemy jak bardzo nas kocha, będę kontynuował...

 

Czy zdajecie sobie sprawę, że dajemy się non stop nabierać na najstarszy numer świata?

Czy wiecie, że diabeł nie może nam nic ukraść? Nie może!

Może nas tylko okłamać, a my wtedy sami oddajemy mu jakąś z Bożych obietnic.

 

Diabeł przychodzi zawsze z tym samym pytaniem: Czy aby na pewno Bóg jest aż tak dobry?

Czy aby na pewno Bóg jest aż tak dobry, że cię kocha bezinteresownie?

Czy aby na pewno Bóg jest aż tak dobry, że cię kocha bez interesu?

Czy aby na pewno Bóg jest aż tak dobry, że cię kocha i nie ma w tym żadnego interesu?

Czy aby na pewno Bóg jest aż tak dobry, że cię kocha, nawet gdy znowu upadłeś,

jaki by miał w tym biznes?...

 

Bardzo tanio dajemy się mu sprzedać, a przecież wykupieni jesteśmy drogocenną świętą krwią Jezusa!

Diabeł wymalował nam, na legalistycznym płótnie, Mojżeszowymi farbkami, obraz Boga

z pejczem z 12 rozdziału Hebrajczyków, z sekatorkiem z 11 rozdziau Rzymian, z psią budą z 2Piotra,

Boga przyglądającemu się tobie z oburzeniem i niecierpliwością, czekając aż w końcu będzie mógł

przyrżnąć ci w dupsko, albo w końcu odciąć, bo nigdy nie dorośniesz do Jego wymagań.

 

Dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać diabłu i podważyć to, że

Bóg w Chrystusie nas ze sobą pojednał, nie ZALICZAJąc nam JUŻ naszych upadków?

Dlaczego tak łatwo dajemy się okłamać i oddajemy mu nasz komfort?

 

Wiecie, że diabeł nas nie okrada, nie ma takiej mocy, on tylko kłamie

a my, zgadzając się na kłamstwo, sami oddajemy mu całą resztę.

 

Można w łatwy sposób  wytłumaczyć 6 Hebrajczyków, 10 Hebrajczyków, 11 Rzymian, 2Piotra

Można dowieść (i robię to w moich filmikach, wykładach) że nie dotyczą one nas

ale po co, skoro za chwilę usłyszymy kogoś i dajemy się obrobić z tego komfortu.

Rzecz nie w tym, by tłumaczyć sobie niejasne wersety, ale w tym, by uwierzyć w te proste.

 

Wiecie dlaczego dajemy się okraść, bo nie skupiamy się na prostych słowach samego Jezusa.

Wolimy słuchać kazań ludzi, którzy z całych sił próbują wytłumaczyć długie wywody Pawła, czy Piotra

ciągnące się przez kilka lub kilkanaście wersetów, które niestety

opatrznie rozumieją i źle interpretują przynosząc lęk i potępienie,

zamiast uchwycić się Jezusa i jego prostych wersetów, których nie da się źle zrozumieć.

 

A JEZUS MÓWI DO CIEBIE W BARDZO PROSTY SPOSÓB:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,

kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał,

ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem,

lecz przeszedł ze śmierci do żywota  - Jan5:24

słuchasz Jego słowa? wierzysz temu, który Go posłał?

To masz żywot wieczny i nie staniesz przed sądem,

bo przeszedłeś - czas przeszły dokonany, ze śmierci do żywota

 

A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał,

nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym  - Jan6:39

czy zaliczasz się do grupy ludzi, których Ojciec wybrał przed założeniem świata i dał Jezusowi?

Bo wolą tego, który posłał Jezusa jest, abym z wszystkiego, co mu dał,

NIC nie stracił, również ciebie, lecz wskrzesił cię w dniu ostatecznym

 

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,

miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym  - Jan6:40

wolą Ojca jest, aby KAŻDY, również ty, który widzisz Syna i wierzysz w Niego, miał życie wieczne.

A Jezus cię wskrzesi w dniu ostatecznym

 

I Ja daję im żywot wieczny,

i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich

i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca  - Jan10:28-29

On nie daje i nie odbiera, On daję Ci żywot wieczny i nie giniesz na wieki,

i Nikt nie wydrze cię z ręki Jezusa. A Ojciec jest większy nad wszystkich

i Nikt, tymbardziej ty sam, nie może wydrzeć cię z ręki Tatusia.

 

Czy to są jakieś długie wywody?

Nie, to proste zdania, proste słowa samego Boga, skierowane do ciebie!

Choćbyś nie wiem jak się starał, nie jesteś w stanie ich źle zinterpretować.

Jezus maluje ci w tych wersetach prawdziwy obraz Boga, uchwyć się GO.

Zbuduj swój własny obraz Boga na tym Słowie!

 

Dlaczego dajemy się nabierać diabłu, na jego najstarszy numer spod drzewa mądrości.

Tak samo chciał podejść Jezusa na pustyni, ale On miał własny obraz Boga, zbudowany na Słowie.

Dlaczego dajemy się tak łatwo podejść?

Czy na prawdę uważacie, że Bóg jest schizofreniczny?

Że jest niestały, himeryczny, niecierpliwy i zmienny?

Że raz mówi TAK, raz mówi NIE, raz daje, raz odbiera, otacza cię komfortem, a po chwili odrzuca?

 

To diabeł sprzedaje nam obraz schizofrenicznego, niecierpliwego, zmiennego Boga.

Gdy się zgadzasz z jego kłamstwem, sam oddajesz mu obietnice, które należą do ciebie.

Diabeł przychodzi do nas non stop i zadaje nam nieustannie jedno i to samo pytanie,

odmieniając je we wszystkich możliwych przypadkach, w czasie teraźniejszym lub przyszłym,

nieważne, czy w liczbie pojedyczej w zaciszu twojej komory, czy mnogiej do całego kościółka

pytanie brzmi zawsze tak samo:

Czy aby na pewno Bóg jest aż tak dobry, żeby dał ci NA WIEKI życie wieczne?

zadaje je i podsyła masę pomocniczych pytań,

czy ty byłbyś taki dobry na jego miejscu...

Czy Bóg może być aż tak dobry...

jasne, że jest odrobinę bardziej dobry niż ty, ale bez przesady...

bla...bla...bla........

 

Diabeł wie, że dysponujemy swoimi maleńkimi winogronkami ze starego życia i nazywamy to miłością

Na początku próbujemy kochać tymi winogronkami ludzi, bo pragniemy kochać jak Bóg.

Diabeł chce byśmy zostali z tymi winogronkami i udawali jeden przed drugim, że to Boża miłość agape.

Wiecie, diabeł uwielbia gdy chrześcijanie udają chrześcijan,

on uwielbia gdy chrześcijanie grają przedstawienia przed sobą, udając kogoś kim nie są,

on uwielbia ich zamykać w tych teatrach i patrzeć jak powoli się frustrują i wypalają

aż w końcu odchodzą zmęczeni tym zmaganiem, które szumnie nazywają "chrześcijaństwem".

 

Diabeł trzyma nas z dala od Ziemi Obiecanej, od Królestwa Bożego, bo wie, że gdy tam wejdziemy,

odkryjemy jego każde kłamstwo w naszym życiu,

odszyfrujemy każdą pojedyńczą myśl, która pochodzi od niego

i będzie musiał posłusznie się poskładać w kosteczkę i wleźć do podnóżka.

 

Posłuchaj mnie uważnie, drogi chrześcijaninie.

Ziemia Obiecana to nie Ziemia Schizofrenii, to nie jakieś wariatkowo wymalowane przez diabła.

Ziemia Obiecana to Ziemia Obietnic, to Ziemia Każdej Jednej Obietnicy!

Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są TAK i w nim są AMEN,

ku chwale Bożej przez nas  - 2Kor1:20

Pierwszą obietnicą, jest obietnica życia wiecznego.To Słowo Obietnicy było od początku,

przyobiecane nam przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga  (Tyt.1:2)

To Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, wchłonęło cały grzech, wszelką chorobę,

wypełniło całe prawo i przybiło RAZ NA ZAWSZE wszystkie te 3 rzeczy, przynoszące śmierć do krzyża,

krzycząc WYKONAŁO SIĘ i powierzając swojego Ducha Ojcu, a ten 3 dni pźniej

wskrzesił to Słowo Obietnicy Życia Wiecznego, bo tylko w ten sposób mógł wzbudzić z martwych

moją i twoją wiarę w to, że możemy ŻYĆ WIECZNIE.

 

Gdy dajesz się nabrać diabłu że to jest ulotne, że nie możesz być pewny swojego zbawienia.

Jeżeli zgadzasz się z kŁamcą, że życie wieczne jest wietrzne, to sam oddajesz mu swój komfort.

Wiara w kłamstwo umacnia kłamcę

Diabeł jest sprytny, oszukuje nas, że ta bojaźń ma nas dyscyplinować, że dobrze jest się pilnować.

Jeśli dajesz mu się w to wciągnąć, że ta obawa, ten strach, ten lęk jest jakimś motorem,

że ma cię dyscyplinować i dzięki temu "uzdalniać cię" do świętszego życia

to pozbawiasz się w ten sposób stałego pobytu w Ziemi Obiecanej.

Ziemia Obiecana = Królestwo Boże = Odpocznienie

Zgadzając się z kłamstwem diabła, sam zrzekasz się obywatelstwa i wypadasz z odpocznienia.

 

Diabeł wie, że szukamy Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego.

On wie, że póki szukamy, polegamy na naszych małych winogronkach.

Musisz podjąć kluczową decyzję w swoim chrześcijańskim życiu.

Wbrew temu co podpowiadają ci "twoje" myśli,

wbrew temu czego nauczali cię w twoim kościółku,

wbrew temu jaki obraz Boga został wymalowany przed tobą,

Musisz przyjąć, że Bóg będzie ZAWSZE bardziej dobry, niż tobie dziś się wydaje

Musisz przyjąć, że Boża łaska ZAWSZE będzie większa, niż ty dziś myślisz

Musisz przyjąć, że Boża miłość ZAWSZE będzie obfitsza, niż ty dzisiaj to czujesz

Musisz przyjąć, że Boże miłosierdzie ZAWSZE przerośnie twoje wyobrażenie na jej temat

Musisz przyjąć, że Bóg jest ZAWSZE większy niż pudełko

w jakim go dziś zamknąłeś swoim ograniczonym zrozumieniem.

 

Musisz przyjąć, że chcesz wejść do odpocznienia i odpocząć RAZ NA ZAWSZE

od definiowania miłosierdzia, dobroci, miłości, łaski Boga i zaufać,

że to ZAWSZE będzie o niebo większe, niż to, co dziś pojmujesz swoją ograniczoną galaretą.

 

Owocem zaś Ducha jest miłość  >

radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,

wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość.

Przeciwko takim nie ma zakonu.  - Gal.5:22-23

 

Paweł w liście do Galacjan nie pisze o owocach. Tam jest liczba pojedyńcza - OWOC

Owocem Ducha jest AGAPE - i to z niej wnikają wszystkie inne rzeczy.

Owocem Ducha możesz się rozkoszować tylko w Ziemi Obiecanej, nie znajdziesz go poza Odpocznieniem.

Dlatego diabeł chodzi jak lew ryczący, by cię nie wpuścić do Odpocznienia,

bo wie, że wtedy jego warownie lęku padną jak mury Jerycha.

 

Ziemia Obiecana to Ziemia Obietnic, jeśli nie wierzysz, że masz żywot wieczny, lub zakładasz,

że możesz go w każdej chwili utracić, to znaczy, że nie jesteś jeszcze w Ziemii Obiecanej.

Tylko gdy porzucisz wszelki lęk, wszelki dyscyplinujący strach, możesz wejść jak Jozue i Kaleb

w to Odpocznienie, w tą Ziemię Obietnic gdzie WSZYSTKO JEST NA TAK I AMEN.

I tylko tam możesz zerwać kiść Bożych winogron Agape

które będą tak ogromne, tak wielkie, że sam ich nie będziesz w stanie unieść

ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron,

i nieśli ją we dwóch na drążku - 4Moj.13:23

 

Diabeł to bydle i zawsze będzie chciał wytrącić ci z rąk każdą Bożą obietnicę.

Dopóki nie porzucisz lęku, strachu, bojaźni przed utratą jakiejkolwiek z nich, nie wejdziesz do Odpocznienia

i nie odkryjesz prawdziwej Bożej miłości AGAPE, która jest większa niż cokolwiek co znałeś do dziś.

W miłości nie ma bojaźni,

wszak doskonała miłość usuwa bojaźń,

gdyż bojaźń drży przed karą

kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości  - 1Jan4:18

 

Nigdy więcej nie słuchaj diabła,

Wejdź z ufnością do Ziemii Obietnic,

KAŻDA obietnica jest na TAK & AMEN !!!

Pierwszą obietnicą jest żywot wieczny, amen !!!

poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą,

że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz;

wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo.  - Jozue 23:14

 

 

 

  # Seb

Tags: królestwo boże,, Ziemia Obiecana

JEZUS  BEZ  RELIGII
    •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.