Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Czy jesteś dociekliwy jak Nikodem? - Jezus Bez Religii ||JezusBezReligii.pl

Czy jesteś dociekliwy jak Nikodem?

Judeo+chrześcijaństwo nie może doprowadzić wierzącego do prawdziwej pokuty, czyli metanoi.
Dlaczego? Ponieważ to zburzyłoby cały ten zakłamany religijny domek z kart.
Nie mniemajcie, że Jezus przyszedł nam zburzyć ten domek na piasku wybudowany
z kartek Starego Testamentu, dopóki niebo i ziemia nie przeminie,

dopóki niebo(Bóg) i ziemia(Ty) jako coś oddzielnego, nie przeminie w twojej świadomości
(ale zaraz, zaraz, czy Bóg w Chrystusie nie połączył już w jedną całość wszystkiego
i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim? hmmm)
ani jedna jota, czyli martwa literka "i" ani jedna kreska, apostrofik, nie przeminą
w tych pismach uczynionych przez nas jako święte, które nieustannie badamy,
a do Niego, do Ducha Prawdy przyjść nie chcemy, by mógł nas wprowadzać w CAŁĄ PRAWDĘ
i objawić nam rzeczy przyszłe, te które objawiał uczniom 2000 lat temu, z których
niestety nie zapisali wszystkiego bo wtedy "jeszcze wiele ZNIEŚĆ nie mogli"

Dlaczego Judeo+chrześcijaństwo nie doprowadza do prawdziwej metanoi?
Dlatego że prawdziwa metanoja to całkowite odwrócenie się od Judaizmu
i wypełnianie się tylko Chrystusem, kto nie wyrzeknie się wszystkiej Judeoideologii
nie może być uczniem Chrystusa czyli Prawdziwej Doskonałej MIŁOŚCI.
 
 
 
Nie mniemajcie, że przyszedłem, by znieść wam PRAWO&PROROKÓW...
hehe, wy sami to musicie zrobić
Nie mniemajcie, że przyszedłem, by za was MIŁOWAĆ ludzi...
to też "sami" musicie zrobić
 
 
 - TANDETNE PRAWO pierwszego pana ZAKWESTIONOWANE I PODWAŻONE PRZEZ DRUGIEGO PANA -
 
 1. Słyszeliście, że powiedziano
  Nie zabijaj ! (zmotywowany strachem przed sądem)
  bo kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi
  Co to za "miłość" do bliźniego, któremu chętnie ukręciłbyś łeb,
  a nie zrobisz tego tylko i wyłącznie ze strachu przed karą??
  Tylko takiej słabej "miłości" jest was w stanie nauczyć to słabe prawo z Synaju Hbr.7:12,18
  A Ja wam powiadam:
  MIŁUJCIE BEZWARUNKOWO TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM
  a wtedy nie zabijecie nikogo (zmotywowani miłością i jednością)
  i nie będziecie nawet się gniewać na brata
  ani nazywać raha, bezbożnikiem, czy głupcem

 2. Słyszeliście, że powiedziano
  Nie cudzołóż! (zmotywowany strachem przed ukamieniowaniem)
  Co to za tandetna "miłość", gdy całymi dniami marzysz o skoku w bok i ślinisz się na widok innych bab
  a nie zrobisz tego tylko dlatego, że skończyłbyś za to pod stertą kamieni?
  Jedynie takiej nieużytecznej "miłości" uczy to nieużyteczne prawo Synaju Hbr.7:12,18
  A Ja wam powiadam:
  MIŁUJCIE BEZINTERESOWNIE TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM
  a już nie z pożądaniem, ale bezinteresownie będziecie patrzeć na każdą kobietę
  jak na człowieka, a nie jak na mięso

 3. Słyszeliście, że powiedziano
  Oko za oko i ząb za ząb!
  Ta wasza służba śmierci wyryta na kamiennych tablicach  2Kor 3:7
  uczy "miłości" która karze wzajemnie wybijać sobie zęby i wyłupiać oczy.
  I niestety po takiej "miłości" wzajemnej was poznają.
  A Ja wam powiadam:
  MIŁUJCIE BEZWARUNKOWO TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM
  a raczej nadstawicie drugi policzek, niż będziecie chcieli się babrać w sporach

 4. Słyszeliście, że powiedziano
  oddal swoją żonę i daj jej list rozwodowy
  A Ja wam powiadam:
  MIŁUJCIE BEZWARUNKOWO TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM
  a nigdy do łba wam nie wpadnie, by rozwalać
  doskonały związek ustanowiony przez Ojca

 5. Słyszeliście, że powiedziano
  Nie będziesz fałszywie przysięgał
  A Ja wam powiadam:
  MIŁUJCIE BEZWARUNKOWO TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM
  a nie będziecie musieli składać żadnych przysiąg,
  bo będziecie emanować łaską i prawdą

 6. Słyszeliście, że powiedziano:
  Będziesz miłował swego bliźniego a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził
  A Ja wam powiadam:
  MIŁUJCIE BEZWARUNKOWO TAK JAK JA MIŁUJĘ MOICH NIEPRZYJACIÓŁ
  Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują
  a będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie
  wtedy dopiero będziecie doskonali jak was Ojciec jest doskonały
 
Słyszeliście, że tzw. pierwszy JUDEO pan wam powiedział...
Czy widzicie, że ja (drugi Pan) CHRZEŚCIJANIE powiadam wam... coś z goła innego !?
Każdy kto słucha tych SŁÓW MOICH, a nie wykonuje ich
bo woli słuchać poprzedniego pana, ten buduje słaby i nieużyteczny dom na piasku pustyni Synaj
 
JUDEO+CHRZEŚCIJANIE = wiecie, że nie możecie tego łączyć i tym dwóm Panom służyć ?!
gdyż albo Chrześcijańskiego Pana nienawidzić będzie, a drugiego miłować,
albo Judeo pana trzymać się będzie, a Chrystusem pogardzicie
Nie możecie Prawdziwemu Bogu służyć i Mamonowi (panu PRAWA&PROROKÓW)
 
Nie mniemajcie, że przyszedłem wam znieść PRAWO&PROROKÓW   Mat 5:17-20
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (WAS MIŁOŚCIĄ, BYŚCIE JE SAMI ZNIEŚLI)
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w PRAWIE&PROROKACH
aż się wszystko wypełni (MIŁOŚCIĄ)
KTOKOLWIEK WIĘC ZNIÓSŁBY jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych,
i uczyłby tak ludzi, ten BĘDZIE najmniejszy W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM.
A kto je wypełnia (RZYMIAN 13:8,10!!!) i uczy wypełniać (MIŁOŚCIĄ)
ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam:
JEŚLI WASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE BĘDZIE WIĘKSZA NIŻ uczonych PRAWIE&PROROKACH
NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO
 
Dlatego Jan Chrzciciel, największy (z PRAWA&PROROKÓW)  Mat  11:11-15
z tych, co się z niewiasty=WODY płodowej narodzili, nie wszedł do Królestwa Niebieskiego
a każdy NAJMNIEJSZY w Królestwie Niebieskim większy jest niż on
dlatego też Jezus powiedział: Janek to Eliasz, który miał przyjść i jeszcze przyjdzie  Mat  17:11-12
 
To co się z ciała= z WÓD płodowych narodziło >>> ciałem jest
a to co się Ducha= Chrystusa narodziło >>> Duchem= Chrystusem jest
gdyż jaki ON jest, tacy my już jesteśmy NA TYM ŚWIECIE
 
dlatego Jezus powiedział:
Nikodemie, nie bądź taki jak Jan Chrzciciel, bądź taki jak JA JESTEM
Musisz się narodzić (nie tylko) z wody (jak Jan Chrzciciel, ale ) i z Ducha (Abby)
wtedy dopiero możesz wejść do Królestwa Niebieskiego
Musisz się narodzić z góry = anōthen by ujrzeć Królestwo Niebieskie
Musisz zmienić boga PRAWA&PROROKÓW na Boga anōthen =  mieszkającego
w światłości niedostępnej, którego NIKT z ludzi NIE WIDZIAŁ i widzieć nie może 1Tym6:16
 
Ponieważ przed Chrystusem
Boga NIKT NIGDY (Mojżesz&Prorocy) NIE WIDZIAŁ  Jan 1:17-18
ale ten Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca,
On dopiero ABBĘ objawił 2000 lat temu w 100%
PRAWO zostało nadane przez Mojżesza, który Boga NIGDY NIE WIDZIAŁ
ale łaska i prawda stały się przeze Mnie, Nikodemie 
 
Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo.    Jan 5:37
NIGDY NIE SŁYSZELIŚCIE ani Jego głosu, ani NIE WIDZIELIŚCIE Jego oblicza
WSZYSCY  (Mojżesz&Prorocyilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy   Jan 10:8,10
Złodzieje przychodzą tylko po to, aby was okraść z Miłości,
ZABIJAĆ OFIARY (thysē ! 2380) i wytracać,
a MÓJ OJCIEC ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nigdy nie chciał   Hbr 10:6,8
i nie podobały mu się one, BO składa się je na podstawie PRAWA MOJŻESZA, który Go nie widział
 
Nikodemie, przestań być cielesnym kozłem, naródź się z wysokości i stań się duchową owcą Mat. 25:31-46
i słuchaj mego głosu i wykonuj moją wolę, kochając każdą jedną osobę, bez czynienia wyjątków,
ponieważ WSZYSTKO, co uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie czynicie
ponieważ my wszyscy JEDNO jesteśmy, czyż nie jest napisane w waszym piśmie:
WSZYSTKO w Nim, przez Niego i dla Niego jest stworzone? WSZYSTKO !
WSZYSTKO w Nim ma istnienie !   Kol 1:16-17
 
Nikodemie, ja zamieniłem te wszystkie cienie na rzeczywistość. Hallo ! Cieni już nie ma, jest rzeczywistość,
zamieniłem wszystkie cielesne definicje na duchowe, teraz twoja kolej, Nikodemie
proszę zacznij używać Ducha Trzeżwego Myślenia i zamień te wszystkie fałszywe definicje na prawidłowe,
zamień cielesną agresję wybijania innym zębów biblią i koleniem ich w oczy wesetami, na owoce Ducha Jedności
zamień proszę, cielesne obrzezanie twojego siusiaka na duchowe obrzezanie twojego serca
zamień proszę, to prawo grzechu, służbę śmierci wyrytą na kamiennych tablicach - synonim słabości i nieużyteczności
na dające życie PRAWO DUCHA, rozlewającego obficie Moją Bezinteresowną Miłość w twoim sercu
Zamień fałszywą definicję grzechu z PRAWA = czynienia się równym Bogu i uznawania się Synem Bożym (J 19:7)
na prawidłową definicję grzechu = chybiania celu, że jaki ON jest, taki ty JUŻ jesteś NA TYM ŚWIECIE i już nie chybiaj
Zamień martwe "słowo boże" na prawdziwe żyjące SŁOWO BOŻE będące twoim wnętrzem
Nie wiesz jakiego Ducha Jesteś? zamień fałszywą sprawiedliwość, która miała w zwyczaju
rzucać ogień potępienia na wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzają i nie myślą po twojemu
na sprawiedliwość Królestwa, rzucającą Ogień Agape na wszystkich ludzi bez wyjątku,
i w końcu Nikodemie, zamień te religijne ikony, tych swoich cielesnych kapłanów, którzy nigdy nie widzieli Boga
na jedynego prawdziwego arcykapłana - Boga w twoim wnętrzu.
 
Ze zmianą bowiem kapłaństwa musiała też nastąpić zmiana PRAWA Hbr.7:12,18
Zostaje przeto usunięte poprzednie PRAWO z powodu swej słabości i nieużyteczności.
Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością trzeźwego myślenia,
abyśmy poznawali PRAWDZIWEGO, że jesteśmy w PRAWDZIWYM Bogu,
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest PRAWDZIWYM BOGIEM
i Życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów (np. z PRAWA&PROROKÓW1Jana 5:20-21
 
On sprawił, że z dwojga (On&My) JEDNOŚĆ powstała i zburzył w ciele swoim    Ef 2:14-15
stojącą między nami przegrodę z muru PRAWA&PROROKÓW wprowadzającą między nas nieprzyjaźń
pozbawił On mocy PRAWO  przykazań, wyrażone w zarządzeniach,
aby z dwóch stworzyć w sobie JEDNEGO nowego człowieka,
wprowadzając pokój, jakiego świat i religia nie zna.
Skreślił zapis PRAWA&PROROKÓW obciążający nas nakazami.
To właśnie, co było naszym przeciwnikiem (w poznaniu Miłości), usunął z drogi,
przygwoździwszy PRAWO&PROROKÓW do krzyża    Kol2:14
 
bo PRAWO&PROROCY poddali WSZYSTKO pod władzę grzechu,    Gal 3:22-26
aby obietnica dostała się na drodze WIARY ( w )Jezusa Chrystusa tym, którzy WIERZĄ
Do czasu przyjścia WIARY - czyli Mnie, Nikodemie, byliście poddani pod straż PRAWA&PROROKÓW
i trzymani w zamknięciu, aż do objawienia się Mnie, czyli WIARY
Tym sposobem PRAWO&PROROCY stały się dla was wychowawcą,
który miał was tylko doprowadzić ku Mnie - ku Chrystusowi, abyście z WIARY uzyskali usprawiedliwienie.
Gdy jednak WIARA nadeszła, a nadeszła 2000 lat temu, już nie jesteście poddani PRAWU&PROROKOM
Wszyscy bowiem dzięki tej WIERZE jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie
bo WSZYSTKICH, KTÓRYCH (nie PRAWO&PROROCY, ale) DUCH BOŻY PROWADZI
CI SĄ SYNAMI BOŻYMI     Rzym 8:14
 
Nikodemie, zmień wychowawcę na WIATR w twoim wnętrzu
bo NIKT kto ma w sobie sprawiedliwość PRAWA&PROROKÓW
NIE WEJDZIE do królestwa niebieskiego i nie pozna PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz,
skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, którego Duch, nie litera, prowadzi.
I tylko ten WIATR jest w stanie natchnąć cię do AGAPE twoich nieprzyjaciół
i modlić się za tych, którzy cię prześladują i oczerniają, bo tylko On cię do tego uzdalnia rozlewając   
BEZINTERESOWNĄ MIŁOŚĆ w twoim sercu sprawiającą, że nadzieja nigdy nie zawodzi.  Rzym 5:5
Wszystkich, których ten WIATR prowadzi są synami Ojca naszego, który jest w niebie
Bądźcie więc wy DOSKONALI jak DOSKONAŁY jest Ojciec wasz niebieski.
 
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ osiąga w nas kres DOSKONAŁOŚCI, dopiero gdy mamy pełną ufność na dzień sądu,
ponieważ rozumiemy, że JAKI ON JEST, TACY I MY JESTEŚMY NA TYM ŚWIECIE.
W MIŁOŚCI nie ma lęku, jakim epatuje PRAWO&PROROCY
lecz doskonała MIŁOŚĆ usuwa PRAWO&PROROKÓW
ponieważ PRAWO&PROROCY kojarzą się z karą.
Ten zaś, kto jest uzależniony od lęku PRAWA&PROROKÓW
NIGDY nie wydoskonali się w MIŁOŚCI      1Jana 4:17-18
 
 
 
 
Dopiero gdy przestajemy być jak Jan Chrzciciel
i zaczynamy być dociekliwi jak Nikodem,
wtedy dopiero zaczyna się przygoda z prawdziwą metanoją
 
czego wam i sobie życzę
amen
 
 
 
   # Seb
 
 
 
 

Tags: cielesne chrześcijaństwo , tożsamość , prawdziwa ewangelia , Abba , obraz Boga , prawda, drzewo życia,

JEZUS  BEZ  RELIGII
  •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.