• Start

CHIŃSKA PODRÓBA - czyli co by tu pożreć

 
Jezus, powiedział, że ty mimo, że zły jesteś, nie dałbyś
proszącemu cię, głodnemu dziecku, ani kamienia, ani węża
o ileż bardziej OJCIEC, KTÓRY JEST W NIEBIE.
Jak myślisz dlaczego tak powiedział?  I kim jest ten,
który dał swoim głodnym wybranym dzieciom, jadowite węże?
 

 

 
Nikt nie wstąpił i wstąpił przed Chrystusem z nieba i do nieba.
 
NIKT nie wstąpił do nieba z wyjątkiem Tego, co zstąpił z nieba - Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
aby każdy, kto wierzy, w Nim miał życie wieczne
Jan 3:13-15
Jeśli NIKT nie wstąpił i wstąpił przed Chrystusem z nieba i do nieba,
oczywistą rzeczą jest, co zresztą apostoł Jan wielokrotnie podkreśla (Jan1:18, Jan5:37, 1Jana4:12) 
że przed Anno Domini 1 NIKT NIGDY Boga nie widział,
a objawił Go dopiero JEDNORODZONY BÓG - Jezus Chrystus
Ponieważ, jak również pisze Paweł
 
 jedyny władca, Król królów, Pan panów, JEDYNY, KTÓRY MA NIEŚMIERTELNOŚĆ,
mieszka w światłości niedostępnej,
KTÓREGO NIKT Z LUDZI NIE WIDZIAŁ I WIDZIEĆ NIE MOŻE
jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
1Tym 6:15-16
 

Kimkolwiek była osoba/osoby, które się tu pojawiały, nie przychodziły od Ojca Światłości
ale od władcy mocarstwa powietrza (Ef2:2) i z powodzeniem imitowały Boga,
jednocześnie trzymając ludzi w buncie przeciwko poznaniu Tego Prawdziwego

są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi,
i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,
wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec,
z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy,
i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje
i przez którego my także istniejemy
1Kor 8:5-6

Tą szarlatanerię można jednak bardzo łatwo zdemaskować, jak?
Jeśli byty te nigdy nie dały ani bezinteresownej miłości agape,
ani nieśmiertelności czyli życia wiecznego, to nie są od Ojca.
Nie mogły dać czegoś, czego nie były źródłem,
one są gorzkim źródłem wody martwej obfitującej w grzech i śmierć
natomiast bezwarunkową miłość i życie i to w obfitości, czyli żywot wieczny
może dać tylko i wyłącznie Jedyny Prawdziwy Bóg

 
to jest ŻYWOT WIECZNY, aby poznali ciebie,
JEDYNEGO PRAWDZIWEGO BOGA
i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś
Jan 17:3
 
Syn Boży przyszedł i dał nam rozum,
abyśmy poznali tego, który jest PRAWDZIWY
My jesteśmy w tym, który jest PRAWDZIWY, w Synu jego, Jezusie Chrystusie.
On jest tym PRAWDZIWYM BOGIEM I ŻYCIEM WIECZNYM
 
DZIECI, WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH bOGÓW !
1Jana 5:20-21
 
jest JEDYNY PRAWDZIWY BÓG i fałszywy bóg tego świata
jest BÓG NAJWYŻSZY i jest władca mocarstwa powietrza
jest Ojciec Abba i ojciec kłamstwa
 
BÓG NAJWYŻSZY ma swoją symbolikę, jest Drzewem Życia
bóg tego świata non stop Go podrabia, we wszystkim Go kopiując
zatem również ma swoją symbolikę, jest Drzewem Poznania
 
bóg tego świata odwraca wzrok od drzewa życia i chce byś zjadł owoc z niego
Z drzewa dobra i zła, chcę byś go poznał - byś go pożarł i stał się jedno z dobro-złym drzewem
 
BÓG NAJWYŻSZY jest Lwem z pokolenia judy
bóg tego świata podrabia go i jest lwem ryczącym
 
bóg tego świata - nie chce byś poznał Lwa z pokolenia Judy i stał się z nim jedno,
on podrabia Go i jest lwem ryczącym i szuka kogo by tu pożreć, by stać się z nim jedno
 
Jego strategia jest stara jak świat, jak ktoś coś zje to staje się z tym jedno,
tak jak Adam i Ewa, którzy zjedli właśnie - czyli poznali fałszywego boga i stali się z nim jedno
 
Motyw ze zjadaniem, pożeraniem, kąsaniem przewija się przez całą biblię
a celem tego pożerania, kąsania jest stanie się z kimś jedno, również Paweł pisze o tym:
 
całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie:
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
A jeśli u was jeden drugiego KĄSA I POŻERA
baczcie, byście się wzajemnie NIE ZJEDLI
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.
Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało,
i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.
Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa
Gal 5:14-18
 

Ludzie cieleśni, czyli trzymający się kurczowo prawa,
kąsając i pożerając - narzucając prawo reszcie Galatów,
otwierając swoje legalistyczne jamochłony, chcieli ich pochłonąć
by stać się z nimi jedno i razem z nimi znaleźli się w niewoli Prawa.

Poznanie = zjadanie = pożeranie - kąsanie powoduje stanie się z kimś jedno.
Bóg Najwyższy chce cię połknąć i chce byś ty Go połknął, by ON był w Tobie, a ty w Nim,
byś Go poznał, jak zostałeś przez Niego poznany, byś miał życie i to w obfitości
 
ale bóg tego świata - władca mocarstwa powietrza - złodziej, również chce cię pochłonąć,
w tym celu kradnie i wdziewa Boży obraz i od samego początku naśladuje Boga,
by stać się z nami jedno. Po co? Tylko po to, by nas okraść ze sprawiedliwości
zabić - czyli odebrać życie wieczne i zniszczyć - czyli wygubić.
 
Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości
Jan 10:10
Jezus mówi, że WSZYSCY, którzy się tu zjawili przed Anno Domini 1 
czyli przed narodzinami BRAMY = Jezusa Chrystusa 
ilu by ich nie było, nie weszli tu przez BRAMĘ, nie weszli tu przez Niego, nie byli od Niego,
byli to duchowi złodzieje i bandyci, tylko podający się za Niego.
 
Ja jestem bramą
Jan 10:9
 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez BRAMĘ
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem
Jan 10:1
 
Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami 
Jan 10:8
 

Zanim pójdziemy dalej, chciałbym wskazać ci na pewną analogię
czym starszy jesteś, tym lepiej ją zrozumiesz,
w PRLu panował komunizm, a na półkach był tylko ocet, wszystko "było", owszem, ale na kartki.
Za żylastą wołowiną, kawą, cukrem, cytrusami, trzeba było stać w wielogodzinnych kolejkach,
a to tylko wierzchołek góry lodowej tego ciemięrzenia.

Zadam ci 3 pytania
czy ludzie żyjący w PRLu przez blisko 40lat, mieli prawo wyrazić w 81 roku swoje niezadowolenie?
czy słusznie, czy nie słusznie na ulicę wyjechały przeciwko nim czołgi ?
czy słusznie, czy nie słuszni żołnierze zabili wtedy wielu ludzi?
 
Polacy po kilkugodzinnej kolejce, ale przynajmniej mieli gumowy gulasz wołowy, cukier, cytrusy,..
Hebrajczycy przez 40 lat mieli dzień w dzień... tylko manne.
My patrzymy na to zaślepieni i otumanieni nauczaniami jakichś uczonych w piśmie,
którzy nam wmawiają: "co za niewdzięczny naród... twardego karku... narzekający... szemrający,..."
 
Ok. włącz trzeźwe myślenie. Jadłeś kiedyś jedną tylko potrawę przez tydzień, dwa? 
nie? to spróbuj.
Spróbuj przez 2 tygodnie - 14 dni jeść tylko... np. prażony ryż, on przypomina tą mannę,
a przy okazji przejedź na jakąś pustynię gdzie nie ma wody
i spróbuj po tych 14 dniach NIE NARZEKAĆ
 
A chcę ci powiedzieć, że Hebrajczycy nie narzekali po 14 dniach, ale po 14600 dniach  (40*365)
jedzenia dzień w dzień, na śniadanie, na obiad i na kolacje jednego i tego samego, często bez wody
I jak mówią pisma, w okrągłą 40 rocznicę takiego traktowania, sobie trochę ponarzekali, za co
JESTEM KTÓRY JESTEM wnet spuścił na nich jadowite KĄSAJĄCE węże (4Moj. 21:4-9)
 
przypomnijmy sobie:
BÓG NAJWYŻSZY ma swoją symbolikę i imię, to:
Drzewo Życia
Drzewo oliwne
Winorośl
Słodka woda rzeki żywej
Lew z pokolenia Judy
Ojciec Abba
JA JESTEM
 
władca mocarstwa powietrza non stop Go podrabia, we wszystkim Go kopiując
zatem również ma swoją symbolikę i imię, jest to:
Drzewo Poznania
Drzewo figowe
Słona woda rzeki martwej
Lew ryczący
ojciec kłamstwa  
JESTEM KTÓRY JESTEM
 
NIKT nie wstąpił do nieba z wyjątkiem Tego, co zstąpił z nieba - Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
aby każdy, kto wierzy, w Nim miał życie wieczne
Jan 3:13-15
 

JESTEM KTÓRY JESTEM wysłał węże, by kąsały ludzi, by w ten sposób stać się z nimi jedno
JESTEM KTÓRY JESTEM wybił w ten sposób kilkaset osób,
by przez jego gniew wzbudzający strach, zmusić ludzi, by zwrócili się do niego o pomoc, po czym
JESTEM KTÓRY JESTEM kazał zrobić miedzianego węża, by potem ludzie z trwogi patrząc na niego
"wspaniałomyślnie" przez niego byli uzdrawiani, by z tej chorej wdzięczności stawali się z nim jedno.

JA JESTEM nigdy na nikogo nie spuścił jadowitych węży, na nikogo nie włożył choroby, ani ciężkiego jażma,
nikogo nigdy nie zabił, ale okazując bezinteresowną miłość, pozwolił by Go zabito
I nie naciska na nikogo, ale zachęca, by gdy spojrzysz na wiszącego na krzyżu JA JESTEM
stać się z nim jedno i otrzymać nieśmiertelność, czyli żywot wieczny.
 
dlatego Jezus=JA JESTEM mówi do ciebie, że choćby cię kąsił wredny jadowity wąż
posłany przez "jestem, który jestem", to nic ci nie będzie
bo ten, który jest w tobie - JA JESTEM - jest wiekszy od tego, który jest na świecie
 
Abba=Chrystus to łaska i prawda
① to drzewo oliwne płynącej łaski i
② winnorośl płynącego wina=krwi JEGO BEZINTERESOWNEJ MIŁOŚCI AGAPE.
Abba to słodka woda rzeki żywej.
 
Drzewo figowe to bóg tego świata, dobro-złe drzewo, dobro-zły bóg
a to drzewo nie może wydać oliwek, czyli łaski opływąjącej Oliwą-Namaszczeniem-Chrystusem.
bóg tego świata to słone, pełne goryczy źródło gniewu, potępienia, mordu i zemsty.
 
Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi?
Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.
Jak 3:12
 
Drzewo oliwne nigdy nie wydaje owoców figi = gniewu,
bo gniew nie czyni SPRAWIEDLIWOŚCI ABBY
 
Gniew bowiem niczyj nie doprowadza do sprawiedliwości Bożej
Jak 1:20 BL
 
 
 
   # Seb
 
 
 
 
 
 

Tags: cielesne chrześcijaństwo , tożsamość , prawdziwa ewangelia , Abba , obraz Boga , prawda, straszny bóg, drzewo życia,

JEZUS  BEZ  RELIGII
    •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.